Kadra nauczycielska

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Przewodniczący Rady

 1. mgr OPIŁO              Zygmunt (Dyrektor Szkoły) – wychowanie fizyczne

Członkowie Rady

 1. mgr BŁACHUTA    Karolina   – wychowanie przedszkolne z językiem angielskim, pedagog specjalny
 2. mgr inż. BEDNAREK-OPIŁO Barbara – matematyka,  informatyka,  technika,  fizyka, oligofrenopedagog
 3. mgr  BUKOWIEC   Natalia – psycholog
 4. mgr  JABŁOŃSKA  Beata        – religia
 5. mgr  KANTOR        Krystyna  – edukacja wczesnoszkolna,  bibliotekarz
 6. mgr ksiądz KILIAN Mirosław  – religia
 7. mgr   KRAJ             Magdalena – język angielski
 8. mgr  KWIATKOWSKA Dorota – logopedia
 9. mgr  LEŚNIAK        Kinga        – pedagog, terapia pedagogiczna
 10. mgr  MACIASZEK  Barbara     – geografia
 11. mgr  MATUSIK       Dorota      – język niemiecki, język angielski
 12. mgr MAZURSKA   ANNA    –  historia
 13. mgr  PIĘKOŚ          Józefa       – wiedza o społeczeństwie
 14. mgr  PŁACHTA      Monika     – biologia
 15. mgr  RUCHAŁA     Mariola    – język polski
 16. mgr  SMAGA          Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, WdŻwR
 17. mgr SZKARŁAT      Agnieszka – doradztwo zawodowe, pedagog specjalny
 18. mgr  ŚWIERCZEK  Krystyna    – edukacja wczesnoszkolna,  przyroda