Do pobrania

STOŁÓWKA – zmiana zasad podpisywania umów
Z dniem 1.01.2023 zmieniają się zasady podpisywania umów na posiłki w szkolnych stołówkach. Zmianie ulegają też koszty wykupu posiłków. Poniżej podaję podstawowe informacje o zasadach dożywiania w naszej Szkole.
1. Zasady wydawania posiłków finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku n/D. nie uległy zmianie, przypominam jednak że należy przed Nowym Rokiem ponowić starania o przyznanie dziecku dożywiania.
2. Co do posiłków wykupywanych przez rodziców zmianie uległy ceny posiłków. Od 1 stycznia przewidziano koszt jednego posiłku w wysokości 5,50 zł. tj., w wysokości tzw. „wsadu do kotła”. Reszta kosztów pokryta będzie z budżetu szkoły.
3. Aby wykupić posiłki dla dziecka należy wcześniej podpisać stosowną umowę ze Szkołą po czym należy dokonać wpłaty na konto Gminnego Ośrodka Kultury przygotowującego posiłki. Aby dziecko korzystało z posiłków od 1 stycznia 2023 r. umowę należy podpisać jeszcze w tym roku.
Umowy na odpłatne dożywianie dostępne są w Szkole (na stoliku z materiałami dla ucznia i rodzica). Umowy można również wydrukować samodzielnie z załącznika do tej informacji (poniżej tekstu) i po wypełnieniu i podpisaniu dostarczyć do szkoły.

 

UMOWA 3-STRONNA SZKOŁA-RODZIC-1