Pomoc dla ucznia i rodzica

GABINETY SPECJALISTYCZNE
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
PEDAGOG SZKOLNY
mgr Kinga Leśniak
ŚRODA: 12:15 – 15:10
w tym: ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
Grupa 1. Klasa 5 i 8 13.40 – 14.25


PEDAGOG SPECJALNY
mgr Agnieszka Szkarłat – CZWARTEK: 7:30 – 10:10 w tym doradztwo zawodowe 8:20 – 9:05
mgr Karolina Błachuta – PONIEDZIAŁEK: 13.00 – 13.30, WTOREK: 13:00 – 13:30


LOGOPEDA
mgr Dorota Kwiatkowska – ŚRODA: 10.05 – 11.50 oraz 12:50 – 13:35

 

PSYCHOLOG
mgr Natalia Bukowiec – CZWARTEK: 8:00 – 10:45


DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE OPIEKA NAUCZYCIELA NAD DZIEĆMI MŁODSZYMI (klasy 0 – 5) CZEKAJĄCYMI NA ZAJĘCIA – w godzinach: 7.00 – 7.30
PONIEDZIAŁEK – p. Małgorzata Smaga
WTOREK p. Małgorzata Smaga (w ramach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej)
ŚRODA p. Małgorzata Smaga
CZWARTEK p. Małgorzata Smaga (w ramach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej)
PIĄTEK p. Małgorzata Smaga
Opieka przeznaczona jest dla dzieci klas oddziału przedszkolnego i klas 1 – 5 . Opieką
obejmowane są dzieci, których rodzice złożą pisemny wniosek o objęcie dziecka taką
opieką.


ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
mgr Małgorzata Smaga
WTOREK : 07.00 – 09.00
ŚRODA : 12:50 – 13:35
CZWARTEK : 07.00 – 08.15

 

OPIEKA PIELĘGNIARSKA

Małgorzata Seratowicz (w ośrodku „Gródmed” w Gródku nad Dunajcem) – CZWARTEK: 8:00 – 13:00

 

OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Opiekę stomatologiczną dla uczniów sprawuje gabinet stomatologiczny „Karident” w Gródku nad Dunajcem. Porady udzielane są w każdy czwartek w godz. 17:00 – 18:00. Leczenie i profilaktyka stomatologiczna prowadzona jest wg indywidualnych uzgodnień z rodzicami uczniów.