Pomoc dla ucznia i rodzica

GABINETY SPECJALISTYCZNE
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
PEDAGOG SZKOLNY
mgr Kinga Leśniak
CZWARTEK: 13.00 – 15.50
w tym: ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE
Grupa 1. Klasa 4 i 7 13.40 – 14.25


PEDAGOG SPECJALNY
mgr Agnieszka Szkarłat – CZWARTEK: 08.20 – 10.05
mgr Karolina Błachuta – CZWARTEK: 13.00 – 14.00


LOGOPEDA
mgr Dorota Kwiatkowska – ŚRODA: 10.05 – 11.55


DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE OPIEKA NAUCZYCIELA NAD DZIEĆMI MŁODSZYMI (klasy 0 – 5) CZEKAJĄCYMI NA ZAJĘCIA – w godzinach: 7.00 – 7.30
PONIEDZIAŁEK – p. Małgorzata Smaga
WTOREK p. Karolina Błachuta
ŚRODA p. Małgorzata Smaga
CZWARTEK p. Małgorzata Smaga
PIĄTEK p. Karolina Błachuta
Opieka przeznaczona jest dla dzieci klas oddziału przedszkolnego i klas 1 – 5 . Opieką
obejmowane są dzieci, których rodzice złożą pisemny wniosek o objęcie dziecka taką
opieką.


ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
mgr Małgorzata Smaga
PONIEDZIAŁEK: 07.00 – 07.30 oraz 11.05 – 11.50
WTOREK : 07.30 – 09.55
ŚRODA : 07.00 – 08.15
CZWARTEK : 07.00 – 08.15
PIĄTEK : 07.00 – 07.30