Szkolna Rada Rodziców

Przewodnicząca: 
Adriana Leitlich – Nędza

Zastępca: 
Beata Białek

Sekretarz:
Dorota Kulig-Bomba

Skarbnik:
Danuta Kogut

Członkowie:
Teresa Surdziel
Katarzyna Basta
Alina Wójcik
Krystyna Pancerz