ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021 / 2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w dniu 1 września 2021 r. wg programu:

  • godzina 08.00 – Msza św. w kościele parafialnym w Siennej
  • godzina 09.15 – spotkania klasowe inaugurujące nowy rok szkolny (spotkania z wychowawcami) w budynku Szkoły Podstawowej w Lipiu

 

 

Informacje uzupełniające:

  1. Ze względów sanitarno-epidemicznych, nie odbędzie się ogólnoszkolne spotkanie inaugurujące nowy rok szkolny. Jednocześnie bardzo się cieszymy, że możemy rozpocząć rok szkolny w trybie stacjonarnym
  2. Pragnę przypomnieć, że nadal obowiązują nas znane nam rygory sanitarne. Uczniowie (tak jak i osoby dorosłe) zobowiązani są do zachowania dystansu min. 1,5 m oraz do zasłaniania ust i nosa (nie dotyczy dzieci do lat 5-ciu) przy wejściu do szkoły i podczas poruszania się po budynku oraz do dezynfekcji rąk przy wejściu.
  3. Uczniowie po zajęciu miejsc przy stolikach mogą zdjąć maseczki.
  4. Rodzice dzieci oddziału przedszkolnego oraz klas 1-3, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego mogą towarzyszyć dzieciom przy zachowaniu w/w wymogów sanitarnych, jednak nie mogą wraz z dziećmi wchodzić do sal lekcyjnych. O zasadach wchodzenia rodziców do szkoły rodziców tych klas w okresie adaptacji dzieci, poinformują wychowawcy klas.
  5. Rodzice klas starszych, jeśli jest taka potrzeba, mogą wchodzić do budynku szkolnego pojedynczo, po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem szkoły odpowiedzialnym za nadzór przy wejściu i przy zachowaniu obowiązujących zasad sanitarnych.