RUSZA PROJEKT „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w gminie Gródek nad Dunajcem”

W Szkole Podstawowej w Lipiu realizowany będzie projekt „Rozwój kompetencji kluczowych” którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów z zakresu informatyki, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz nauk przyrodniczych a także poprawa wyposażenia szkoły w sprzęt komputerowy.
Projekt realizowany będzie w latach szkolnych 2020/2021 i 2021/2022 a zajęcia prowadzone będą w małych grupach tematycznych.
Ze względu na sytuację epidemiczną nie wiadomo kiedy i w jakiej formie ruszą zajęcia ale żeby przystąpić do realizacji projektu trzeba już teraz zebrać deklaracje chętnych do udziału w zajęciach.
W tym roku szkolnym na zajęcia dodatkowe można zgłaszać uczniów z:
  1. Informatyki – uczniów klasy 5 i 6
  2. Matematyki – uczniów klasy 5
– uczniów klasy 6
– uczniów klasy 7
  1. Języka angielskiego – uczniów klasy 8 i 7
  2. Języka niemieckiego – uczniów klasy 7
  3. Nauk przyrodniczych – uczniów klasy 7 i 8
Proszę o pilne zgłaszania uczniów do projektu. Wstępne zgłoszenia zainteresowanych, które będą podstawą do organizacji zajęć można kierować na adres mailowy szkoły lub telefonicznie (ewentualnie SMS). Wnioski do udziału będą wydawane w kolejności zgłoszeń. W przypadku przekroczenia liczby miejsc w grupie, kolejne osoby będą umieszczane na liście rezerwowej.