ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I DO KLASY PIERWSZEJ

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipiu informuje, że prowadzi zapisy na rok szkolny 2021/2022 do oddziału przedszkolnego oraz do klasy 1 szkoły podstawowej.
Rekrutacja do w/w klas, zgodnie z przepisami prowadzona będzie do 05 marca 2021r.
I. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Do oddziału przedszkolnego zapisujemy dzieci urodzone w latach: 2015 (obowiązkowo !), 2016 oraz (w miarę wolnych miejsc) 2017. W szczególnych przypadkach mogą być też przyjęte dzieci starsze (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).
Dzieci które już uczęszczają do oddziału przedszkolnego zapisujemy w terminie, do 19 lutego 2021 r. – składając deklarację o kontynuacji uczęszczania,
Dzieci nowe zapisujemy od 22 lutego do 05 marca 2021 r. składając wniosek o przyjęcie.
Dokumenty można składać w dni robocze w godzinach 07.30-15.00:
  • od 09.00 do 13.00 w sali oddziału przedszkolnego (nr 22) u p. Karoliny Błachuty
  • w pozostałych godzinach – w sekretariacie szkoły
II. KLASA 1
Do klasy pierwszej zapisujemy dzieci które odbyły przygotowanie przedszkolne, urodzone w latach: 2014 lub starsze a także 2015 (o ile odbyły przygotowanie przedszkolne lub posiadają stosowną opinię poradni psychologiczno-pedgogicznej o osiągnięciu dojrzałości szkolnej).
Dzieci mieszkające w obwodzie Szkoły Podstawowej w Lipiu zapisujemy w terminie, do 19 lutego 2021 r. – przez pisemne zgłoszenie,
Dzieci pozostałe zapisujemy od 22 lutego do 05 marca 2021 r. składając wniosek o przyjęcie.
Dokumenty można składać w dni robocze w godzinach 07.30-15.00:
  • od 09.00 do 13.00 w sali oddziału przedszkolnego (nr 22) u p. Karoliny Błachuty
  • w pozostałych godzinach – w sekretariacie szkoły
III. POZOSTAŁE KLASY (klasy 2-8)
W sprawie zapisów do innych klas proszę o bezpośredni kontakt z Dyrektorem Szkoły.
Kontakty do szkoły:
tel. 18 440 10 51, e-mail: splipie@o2.pl
W załączniku pliki do wyboru i wydruku