Od początku II półrocza w naszej Szkole został zatrudniony psycholog. W pierwszym miesiącu pracy zapoznawał się z placówką i był zaangażowany w rozwiązywanie najpilniejszych problemów ale obecnie z porady i pomocy mogą już skorzystać wszyscy członkowie naszej szkolnej społeczności tj. rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Psycholog – p. mgr Natalia Bukowiec dyżuruje w piątki od godz. 8.00 do 10.45 w pokoju nauczycielskim.
Warto przypomnieć, że w szkole można też skorzystać z porady pedagogów specjalnych, którzy dyżurują w czwartki:
  • pedagog szkolny, p. mgr Kinga Leśniak pełni dyżur w godzinach 13.00 – 16.00
  • pedagog specjalny, p. mgr Agnieszka Szkarłat dyżuruje od 8.15 do 10.00