JUŻ WAKACJE !

 
Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca. Właśnie zaczęły się wakacje. To dobry moment, żeby posumować miniony rok szkolny. Jaki on był ?
To był trudny rok, chociaż do wiosny nic na to nie wskazywało. Przygotowania do realizacji wielu ambitnych planów przebiegały prawidłowo. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała wszystkie plany. Od 12 marca przerwano naukę szkolną a od 25 marca wznowiono ją, ale „na odległość” – z wykorzystaniem dostępnych środków łączności, zwłaszcza internetowej. Dzięki wytężonej pracy i dobrej współpracy całego środowiska szkolnego, dyrektora, nauczycieli, rodziców i uczniów, mimo tak trudnej sytuacji rok szkolny dla naszych uczniów zakończył się sukcesem.
Wszystkim uczniom gratuluję osiągniętych sukcesów, promocji (w komplecie !) do klas wyższych, w tym wielu z wyróżnieniem. Promocje do klas starszych z wyróżnieniem otrzymało 9 uczniów z klas 4-7.
Szczególnie gratuluję naszym absolwentom, z których aż czworo ukończyło szkołę z wyróżnieniem. Świadectwa ukończenia szkoły z biało-czerwonym paskiem otrzymali:
Wiktoria Bielak, Łukasz Bomba, Bartłomiej Sromek i Katarzyna Basta.
Pod koniec roku pojawiały się plotki, że w tym roku uczniowie będą oceniani łagodniej niż zwykle, niejako „z przymrużeniem oka”. To tylko plotki i należy je włożyć między bajki.
Wszystkie oceny które otrzymaliście, były przez Was w pełni zasłużone.
Pragnę też za miniony rok szkolny podziękować:
  • Uczniom klasy 8 wraz z wychowawcą i rodzicami za pełną zaangażowania współpracę i tworzenie w szkole tej szczególnej, przyjaznej i twórczej atmosfery, aktywną pracę Samorządu Uczniowskiego, wieloletnie dbanie o wizerunek Szkoły, godne jej reprezentowanie i licznie odniesione sukcesy w rywalizacji międzyszkolnej w gminie, w powiecie i w województwie !
  • Uczniom klasy 8 dziękuję również za to, że mimo trudnej sytuacji pandemicznej i ograniczeń w funkcjonowaniu budynku szkolnego, potrafili w tak piękny sposób pożegnać Swoją Szkołę i Swoich Nauczycieli
  • Radzie Rodziców za współpracę. Tworzenie w szkole i wokół Szkoły atmosfery życzliwości i spokoju, uznać należy za bezcenne i jakże budujące.
  • Wszystkim rodzicom, z których 75% podkreślało więź ze środowiskiem szkolnym i innymi rodzicami poprzez zaangażowanie w życie szkoły a także wpłatę, wręcz symbolicznej kwoty na potrzeby Rady Rodziców, z których to środków Rada zakupiła nagrody dla wyróżniających się uczniów i prowadziła inną działalność na rzecz uczniów szkoły.
  • Nauczycielom, za ich zaangażowanie w pracy z uczniami, na rzecz środowiska i szkoły, pozostałym pracownikom niebędących nauczycielami oraz wielu innym osobom i instytucjom, których współpraca miała wpływ na funkcjonowanie Szkoły.
Po pracowitym roku szkolnym przyszedł czas upragnionych wakacji. Wszystkim życzę udanego wypoczynku, wspaniałych i bezpiecznych wakacyjnych przygód, życzliwości napotkanych ludzi i powrotu po wakacjach w zdrowiu do szkoły, takiej „normalnej”, już funkcjonującej w budynku.
Dyrektor Szkoły – Zygmunt Opiło