PRÓBNE EGZAMINY KLASY 8

 
W dniach 17, 18 i 19 marca 2021 r. (środa, czwartek i piątek) przeprowadzone będą próbne egzaminy ósmoklasistów. Próbne egzaminy przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zostaną przeprowadzone w szkołach, które wyraziły chęć ich przeprowadzenia z przedmiotów: język polski, matematyka i współczesny język obcy (u nas – język angielski).
W każdym dniu egzaminy rozpoczną się o godzinie 9.00 przy zachowaniu reżimy sanitarnego określonego w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w budynku szkoły.
Uczniowie m.in. muszą posiadać własne przybory do pisania i maseczki zasłaniające usta i nos, które będą mogli zdjąć w czasie pracy z arkuszami.
O szczegółach przeprowadzenia egzaminów poinformują: wychowawca klasy i nauczyciele uczący przedmiotów „egzaminacyjnych”.