KALENDARZ IMPREZ Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu I półrocze 2021

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu podał terminy imprez adresowanych do młodzieży na pierwsze półrocze 2021 roku. Szczegóły imprez dostępne w gablocie i na tablicy ogłoszeń Szkoły a także u dyrektora szkoły.
Poniżej wykaz imprez:
  1. XIX Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków grających na Keyboardzie – termin zgłoszeń: 28.03.2021
2. XV Powiatowy Konkurs Plastyczny pn: Moje najpiękniejsze wspomnienia –
termin zgłoszeń: 31.03.2021
3. XXVI Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków – Instrumentalistów – termin zgłoszeń: 11.04.2021
4. XII Powiatowy Konkurs Zespołów Instrumentalnych i Wokalno-Instrumentalnych – termin zgłoszeń: 30.04.2021
5 .XI Powiatowy Festiwal Tańca Nowoczesnego –
– termin zgłoszeń: 30.04.2021
6. XXV Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych – termin zgłoszeń: 30.04.2021
7. XIX Powiatowy Konkurs Zespołów Wokalnych i Chórów –
– termin zgłoszeń: 14.05.2021
8. XXXVII Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych im. Jana Joachima Czecha – termin zgłoszeń: 21.05.2021
9. XVIII Powiatowy Konkurs Rozśpiewanych Klas –
– termin zgłoszeń: 28.05.202