Warsztaty w ramach Programów Profilaktycznych „Cukierki” i „Debata”

W dniu 17 października w naszej szkole zostały przeprowadzone warsztaty z rekomendowanych przez MEN Programów Profilaktycznych „Cukierki” i „Debata”. Główne cele tych programów to przybliżenie podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych.
Uczniowie, którzy brali udział w warsztatach, uczyli się, jak zapobiegać sytuacjom dysfunkcyjnym dotyczącym zarówno uzależnień jak i przemocy. W czasie zajęć ćwiczyli umiejętność samodzielnego, twórczego myślenia i dbania o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi. Uczyli się postaw asertywności względem osób nieznajomych oraz umiejętności współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym. Rozmawiali też na temat szacunku i zaufania w stosunku do nauczycieli, pracowników szkolnych i innych osób, mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.
Wszyscy wykazali się zaangażowaniem, aktywnością i odwagą w formułowaniu opinii.