XXIII Rejonowy Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych z terenu Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego

Zakończył się XXIII Rejonowy Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych z terenu Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego.

W przeprowadzonym w Szkole Podstawowej w Lipiu w dniach 22 i 30 kwietnia 2021 r. konkursie, uczestniczyło 32 uczniów z gmin: Chełmiec, Czchów, Gródek nad Dunajcem i Łososina Dolna. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: I – dla uczniów klas 1-4 oraz II – dla uczniów klas 5-8. Każdy uczestnik zaprezentował dowolnie wybrany wiersz i fragment prozy z literatury polskiej. Ze względu na trwającą epidemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia nie było możliwości zgromadzenia wszystkich uczestników na scenie w budynku Szkoły dlatego konkurs podzielona na dwa etapy.

W I etapie, w dniu 22 kwietnia Komisja Konkursowa dokonała przeglądu nadesłanych przez uczestników nagrań video (obraz i dźwięk) z prezentacją konkursową.

Komisja w składzie:

przewodnicząca:
Agnieszka Basiaga- przedstawiciel Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu
członkowie:
Zbigniew Gąska – Dyrektor GOK w Gródku nad Dunajcem
Małgorzata Smaga- przedstawiciel organizatora

wytypowała po 5 osób w każdej kategorii do etapu finałowego, który zaplanowano na 30 kwietnia 2021 r.

W II etapie, w dniu 30 kwietnia zaproszeni finaliści zaprezentowali Komisji przygotowane utwory, bezpośrednio na scenie w budynku Szkoły Podstawowej w Lipiu.

Komisja w składzie:

przewodnicząca:
Anna Łukasik – przedstawiciel Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu
członkowie:
Zbigniew Gąska – Dyrektor GOK w Gródku nad Dunajcem
Małgorzata Smaga- przedstawiciel organizatora

przyznała nagrody i wyróżnienia:

Kategoria I (klasy 1-4)
Miejsce I Bomba Paulina – Szkoła Podstawowa w Lipiu
Miejsce II Biernacka Apolonia – Szkoła Podstawowa w Rąbkowej
Miejsce III Jarosz Michał – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej
Wyróżnienia:
Górowska Patrycja – Szkoła Podstawowa im. bł. ks.Jerzego Popiełuszki w Jelnej
Gargas Łukasz – Szkoła Podstawowa im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem

Kategoria II (klasy 5-8)
Miejsce I Prusak Amelia – Szkoła Podstawowa w Rąbkowej
Miejsce II Gródek Hubert – Szkoła Podstawowa im. mjra pilota Jerzego Iszkowskiego w Tęgoborzy
Miejsce III Baran Natalia – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piątkowej
Wyróżnienia:
Fedko Kamila – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem
Trojanowska Agnieszka Szkoła Podstawowa im. JanaPawła II w Podolu-Górowej

Fundatorami nagród byli:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem
GOK w Gródku nad Dunajcem

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy pięknych występów.Opiekunom dziękujemy za podjęty trud przygotowania uczniów, mimo ograniczeń związanych z pandemią. Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy za rok.

Organizatorzy:
Zygmunt Opiło
Małgorzata Smaga