Akcja sprzątania brzegów Jeziora Rożnowskiego

Fundacja Horyzont 360 zorganizowała akcję „Bądź Eko” polegającą min. na sprzątaniu brzegów Jeziora Rożnowskiego.
Uczestnikami akcji były dzieci i młodzież ze szkół z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem oraz z obszaru Sądecczyzny, które zgłosiły się do akcji.
Nasza szkoła również brała udział w tej akcji, dlatego też 30 września br., uczniowie wraz z wychowawcami wysprzątali najbliższe tereny Lipia. Dzieci wykazały się niezwykłą spostrzegawczością i dokładnością, ponieważ udało się zebrać aż 33 worki śmieci.