DOŻYWIANIE – na starych zasadach

Zgodnie z przekazaną przez Urząd Gminy informacją, zasady odpłatnego dożywiania pozostają takie same jak dotychczas do końca 2022 roku. Tak więc, Rodzice podpisują umowy na odpłatne dożywianie dzieci z Gminnym Ośrodkiem Kultury.
Co do roku 2023 decyzji na razie nie podejmowano.
Z. Opiło