SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA czyli, co wpisujemy na świadectwo!

Na świadectwach szkolnych przewidziano rubrykę do wpisywania szczególnych osiągnięć ucznia. Co tam wpisujemy ? Czy to, że pisanka naszego dziecka wygrała konkurs gminny należy wpisać na świadectwo ? A to, że pięknie (wg nas) śpiewa ? A to, że bierze udział w zajęciach sportowych w klubie sportowym a może nawet startuje w zawodach pomiędzy klubami ? …
Pytanie brzmi: czy to są wysokie, a może nawet wybitne osiągnięcia ?
To, co można pisać na świadectwach regulują odpowiednie przepisy oświatowe. Jednym z nich jest Zarządzenie Nr 11/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r. w którym Kurator podaje wykaz konkursów, zawodów wiedzy i artystycznych a także zawodów sportowych które mogą być wpisane na świadectwie. W zarządzeniu tym określono również miejsca, które uznawane są za wysokie tj. takie, które można wpisać na świadectwo a które będą później ważne przy rekrutacji do szkół średnich.
Poniżej zamieszczam wykazy w których można sprawdzić, czy interesujące nas osiągnięcia są wysokie i czy będą umieszczone na świadectwie a tym samym, czy dadzą punkty przy rekrutacji do szkół średnich:

1. konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w latach 2016-2021oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022
2. zawodów wiedzy i artystycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły w latach 2016-2021, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022
3. dyscyplin sportowych, objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, w których organizowane są zawody sportowe przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, światowe i europejskie federacje sportowe oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w zawodach sportowych, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

zal.-1_konkursy-przedmiotowe-i-tematyczne-2021_2

zal.-2_konkursy-wiedzy-i-artystyczne-2021-2

zal.-nr-3_dyscypliny-sportowe-2