Sukcesy uczniów naszej szkoły w Rejonowym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

W dniu 10 czerwca 2022 roku w Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem odbył się Rejonowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych pod honorowym patronatem  pana Marka Kwiatkowskiego – Starosty Nowosądeckiego oraz pana Józefa Tobiasza – Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem. Konkurs dotyczył elementów kultury, geografii, historii i tradycji Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanów Zjednoczonych. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach (KATEGORIA I – uczniowie klas: IV – VI; KATEGORIA II – uczniowie klas: VII -VIII szkoły podstawowej). Każdy uczestnik rozwiązywał samodzielnie test pisemny w języku angielskim. Test trwał 50 minut i zawierał pytania typu: „prawda – fałsz”, test wyboru, zadania wymagające krótkiej odpowiedzi (np. podania daty, nazwy, podpisania obrazków, mapek) itd. Pytania oparte były na literaturze z którą musiał się zapoznać każdy uczestnik przygotowując się do konkursu.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: w Kategorii I : Kacper Porębski z klasy VI oraz w Kategorii II – Michał Piszczek z klasy VIII. Chłopcy spisali się bardzo dobrze, zajmując wysokie miejsca w swoich kategoriach:

Kacper Porębski- V miejsce

Michał Piszczek- III miejsce

Uczniowie zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez organizatorów konkursu. Każdy z nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu otrzymał podziękowania za trud  włożony w popularyzowanie konkursu.

Naszym dzielnym uczniom składamy serdeczne gratulacje ze stanu wiedzy jaką posiadali, gdyż jak podkreślali organizatorzy, test był trudny, a poziom konkursu bardzo wyrównany. Życzymy im dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy o historii i kulturze krajów anglojęzycznych.